Van harte welkom bij Evangelische Kerk 'De Vriendschap'

ZondagsdienstEvangelische Kerk 'De Vriendschap' is een Christelijke kerk voor mensen uit de regio Alkmaar, Heerhugowaard en omstreken. Wij vinden het geweldig om te zien hoe God mensenlevens verandert.

Wij geloven dat God ook van jou houdt en dat Hij een geweldige bedoeling heeft met je leven. Wij zouden je graag willen helpen om Hem, en Zijn bedoeling met je leven, beter te leren kennen.

Het begint met het leren kennen van God door Zijn Zoon, Jezus Christus. Nadat je leven veilig is in Zijn handen, zal God je helpen dat doel te ontdekken en te vervullen.

Via deze internetpagina willen we je een kijkje geven in het leven en de bediening van Evangelische Kerk "De Vriendschap". Wij zijn een jonge, Christelijke kerk in Alkmaar, met mensen die God beter willen leren kennen en die Hem bekend willen maken aan anderen.

In onze dienst op zondagochtend in het gebouw Mare Nostrum in Alkmaar, en in celbijeenkomsten in de huizen van gemeenteleden door de week, ervaren we steeds weer opnieuw hoe goed het is om samen God te dienen.

Samen met gelovigen uit andere kerken streven wij ernaar om Noord-Holland en de wereld in contact te brengen met Jezus Christus. We leven in een geweldige tijd waarin de wereldwijde kerk zeer snel groeit. Het is ons gebed dat ook in Nederland mensen weer zullen ontdekken dat een relatie met Jezus Christus hun leven inhoud en betekenis geeft.

Het is onze overtuiging dat een leven met God het beste leven is dat je je maar voor kan stellen. Het is praktisch, relevant en opwindend. Wij bidden dat God Zichzelf zal laten zien aan je en dat je Hem beter zal leren kennen.

We wensen je Gods zegen!

Evangelische Kerk 'De Vriendschap'
Alkmaar, Heerhugowaard en omstreken

evangelische kerk alkmaar evangelische gemeente alkmaar christelijke gemeente alkmaar christelijke kerk alkmaar kerk alkmaar gemeente alkmaar

Prayer Station

Prayer Station betekent gebedsplaats of een plaats waar je op straat gebed kunt ontvangen.